TEXTILE house | second hand

Textile House d.o.o. iz Beograda je osnovan 2013. godine sa ciljem otvaranja lanca maloprodajnih objekata polovne odeće. Preduzeće u Srbiji je deo korporacije Textile House for Euro Trade s.r.o. sa sedištem u Bratislavi u Slovačkoj, koja posluje kroz lanac second hand trgovina (više od 120 prodavnica) u 7 država: Slovačka, Češka, Poljska, Rumunija, Slovenija, Hrvatska i Srbija.

Kontaktirajte nas

THINK GREEN

Ponovna upotreba samo jedne majice može uštedeti i do 2.600 litara vode

  • 11,1 miliona tona tekstila odlaže se na odlagališta svake godine
  • Proizvodnja tekstila rezultira zagađenjem vazduha i zagađenjem čvrstim otpadom
  • Energija upotrebljena u procesu pranja i sušenja odeće znatno je manja od one koja se koristi u proizvodnom procesu
  • Naknadna upotreba samo 1 kilograma tekstila sprečava emisiju 7 kilograma CO2
  • Reciklaža može smanjiti finansijski teret rukovanja i zbrinjavanja tekstila po urbanim sredinama
  • Niske plate, rad dece kao i prekovremeni rad dominiraju u tekstilnoj prerađivačkoj industriji
  • Prihodi od korišćene (polovne) odeće su deo industrije usmerene na korišćenje otpada – recikliranje